Laatu syntyy asenteesta

Vaihtuva kuva

Hyvä leikkipaikka on turvallinen ja samalla haastava

Vaihtuva kuva

Tiedon valossa kompastut harvemmin

Vaihtuva kuva

Miksi?

Mitä hyötyä sinulle yritykseni tarjoamista palveluista voi olla? Miksi autan asiakkaitani juuri näillä palveluilla?

Moni on aidosti tai välillisesti kiinnostunut lasten turvallisuudesta. Aikuiset, joilla on lapsia tai jotka tekevät töitä lasten parissa tai heille palveluita tuottaen, pyrkivät periaatteessa siihen, että tietty perusturvallisuus olisi lasten arjessa läsnä. Useimmat aikuiset pyrkivät kuitenkin samaan aikaan pois liiallisesta turvallisuudesta lasten oppimista ja kehittymistä ajatellen.

Miten löytää sopiva tasapaino näiden tavoitteiden välillä? Miten suunnitella, rakentaa ja ylläpitää lasten leikkipaikkoja niin, että vakavia onnettomuuksia ei sattuisi, mutta haasteita ja terveen pelon hetkiä olisi tarjolla sopivasti?

Oikea turvallisuus on mahdotonta määritellä niin, että kaikki olisivat siitä samaa mieltä. Lait, asetukset, standardit ja muut viranomaisohjeet ovat yksi näkökulma turvallisuuteen elävän elämän ja käytännön resurssien asettaen usein näille rajoitteita. Olen pohtinut, opiskellut, opettanut, tehnyt yhteistyötä ja kokenut käytännön kautta näitä kysymyksiä vuodesta 1997 ja olen mielestäni päässyt aika pitkälle. Osaan ja uskallan ottaa kantaa lasten leikkiturvallisuuteen liittyviin kysymyksiin niin, että asiakkaanikin siitä selvästi hyötyvät.


Viheralueet ja niiden ylläpito on julkisten palveluiden hännänhuippua, mutta se nielee silti suunnattomasti resursseja. Ei lakisääteisenä palveluna siitä on helppo leikata tai höylätä, vaikka oleellisia säästöjä ei saavutettaisikaan. On siis tärkeää ja viheralan ammattiylpeyden kannalta oleellista miettiä, miten jokainen euro olisi viheralan ammattilaisten näkökulmasta parhaiten viihtyisyyttä tuottamassa.

Olen saanut eri kuntien toimeksiantoina mahdollisuuden arvioida viheralueiden hoidon laatua ja siihen vaikuttaneita tekijöitä vuodesta 2006 lähtien. Elävässä elämässä näkee tehtyjen suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpitoratkaisujen sekä materiaalivalintojen merkityksen hoidon ja ylläpidon työnjälkeen, työmotivaatioon ja kustannusten syntymiseen. Näky on monesti ollut lohduton.

Haluan tuoda kokemukseni ja näkemykseni viheralueiden koko elinkaareen usein kärsivän osapuolen eli ylläpitäjän näkökulmasta niin, että maisemat näyttäisivät miellyttävämmältä.

Yhteistyöterveisin

Marko Eskolainen