Laatu syntyy asenteesta

Vaihtuva kuva

Hyvä leikkipaikka on turvallinen ja samalla haastava

Vaihtuva kuva

Tiedon valossa kompastut harvemmin

Vaihtuva kuva

Koulutuspalvelut

Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuuteen ja viheralueiden kunnossapidon kehittämiseen räätälöidään eripituisia koulutuskokonaisuuksia tilaajan tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Iso osa leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuusvaatimuksista päivittyi vuoden 2017 aikana. Kysy siis sopivaa koulutuspakettia organisaatiollesi, niin räätälöidään teille sopiva kokonaisuus.

Yleistä leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuuden tilauskoulutuksista:

Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuuskoulutuksissa käsiteltäviä teemoja ovat mm:

 • Turvallisuustyön merkitys ja tarkoitus yleisesti
 • Suunnittelun ja rakentamisen vaikutukset leikkipaikan turvallisuuteen
 • Vastuukysymykset
 • Välineiden ja rakenteiden vakavan onnettomuuden riskien tunnistaminen ja eliminointi
 • Riskinarvioinnin perusteet
 • Turvallisuusasiakirjan luominen ja päivittäminen
 • Erityyppisten leikki- ja liikuntavälineiden tyypillisimmät puutteet
 • Turvallisuuden arvioimiseen käytettävien välineiden eli sondien käytön opettelu
 • Uudistunut kuluttajaturvallisuuslaki (voimassa 1.1.2012 alkaen) ja siihen liittyvä asetus
 • Standardit EN 1176 1 – 11 sekä SFS EN 1177, Julkiset leikkikenttävälineet ja turva-alustat
 • Standardi EN 15312, Julkisten liikuntapaikkojen liikuntavälineet (peliareenat)
 • Standardi EN 14974 Rullalautailualueet
 • Standardi EN 16630 Ulkokuntovälineet
 • Standardi EN 16579 Pelimaalit
 • Standardi EN 16899 Parkour-alueet (voimaan 2016 joulukuussa)
 • Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin ohjeet
 • Harmaan alueen kysymykset turvallistamistyössä
 • Koulutuksiin pyritään mahdollisuuksien mukaan sisällyttämään aina myös opiskelua käytännössä leikki- ja lähiliikuntapaikoilla

Aihealue on laaja ja sen perusteellinen sisäistäminen vaatii aikaa ja kouluttautumista. Koulutuspaketit voivat olla kestoltaan muutamasta tunnista muutamaan päivään.

- Teoriaa ja käytäntöä sopivassa suhteessa

Viheralueiden kunnossapito

Koulutuskokonaisuudet liittyvät ylläpidon sujuvuuteen ja suunnittelun tarpeisiin. Koulutuskokonaisuudet räätälöidään tapauskohtaisesti tilaajan toiveiden mukaan.

- Suunnittelu naulitsee lopun elinkaaren kustannukset