Laatu syntyy asenteesta

Vaihtuva kuva

Hyvä leikkipaikka on turvallinen ja samalla haastava

Vaihtuva kuva

Tiedon valossa kompastut harvemmin

Vaihtuva kuva

Leikki- ja lähiliikuntapaikat

Suunnitelmien turvallisuusarvio

Palvelu sisältää yksityiskohtaisen arvion uuden tai saneerattavan leikki- tai lähiliikuntapaikan kokonaisturvallisuudesta. Arvio tehdään kohteen suunnitelma-asiakirjojen pohjalta suunnitteluvaiheessa. Tarpeen mukaan palvelu sisältää maastokäynnin suunnittelukohteessa. Palvelua tarjotaan myös parkour- ja rullalauta-alueille.

Kohteen kokonaisturvallisuutta arvioitaessa otetaan huomioon:

 • Uudistunut kuluttajaturvallisuuslaki (voimassa 1.1.2012 alkaen, muuttuen 1.5.2016) ja siihen liittyvä asetus
 • Standardit SFS EN 1176 1 – 11, Julkiset leikkikenttävälineet ja turva-alustat (päivittynyt lokakuussa 2017)
 • Standardi SFS EN 15312, Peliareenat (viralllisesti Julkisten liikuntapaikkojen liikuntavälineet)
 • Standardi SFS-EN 14974 Rullalautailualueet ja sen vuonna 2019 päivittyvä versio
 • Standardi EN 16630 Ulkokuntovälineet (voimaan toukokuussa 2015)
 • Standardi EN 1270 Koripallokorit
 • Standardi EN 16579 "Pelimaalit"(voimaan tammikuussa 2018)
 • Standardi EN 16899 Parkour -alueille (voimaan vuonna 2016)
 • Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin ohjeet
 • Ympäristöministeriön asetus rakennusten käyttöturvallisuudesta (voimaan joulukuussa 2017)
 • Kohdekohtainen RAPEX -tiedonvaihtodirektiivin mukainen riskiarvio

Turvallisuusarvio-palvelun merkitys on kohteen sujuvan toteutuksen ja todellisen turvallisuuden kannalta erittäin suuri. Se tuo esiin mahdolliset selvät turvallisuuspuutteet ja oleelliset riskit kohteen välineiden, varusteiden ja kaikkien muiden rakenteiden osalta. Puutteiden esiin nosto jo suunnitteluvaiheessa mahdollistaa suunnitelmamuutokset, jolloin toteutus on jo ensimmäisellä kerralla turvallisuussäädökset täyttävä ja riittävän turvallinen. Näin vältytään ikäviltä ja kalliilta käyttöönottovaiheen tai uuden kohteen korjauksilta.

Lisäpalveluna on saatavissa arvio kohteen ylläpidettävyydestä (ks. ylläpidettävyysarvio).

- Tehdään kerralla oikein

Turvallisuusasiakirjan laadintapalvelu

Kuluttajaturvallisuuslaki uudistui 1.1.2012 ja päivittyi 1.5.2016. Se vaatii mm. useita leikkipaikka-, skeittipaikka- sekä uimarantapalvelua tarjoavaa organisaatiota laatimaan toiminnastaan turvallisuusasiakirjan. Vaatimus koskee käytännössä myös koulujen ja päiväkotien pihoja. Turvallisuusasiakirjalla palvelun tarjoaja pystyy osoittamaan, että se on noudattanut huolellisuusvelvollisuutensa ja että sillä on riittävät tiedot kyseisestä kuluttajapalveluksesta sekä siihen liittyvistä riskeistä. Turvallisuusasiakirjan pääsisältöä ovat mm:

 • Kuvaus turvallisuudesta vastaavan organisaation henkilöstöstä tarkkoine tehtävineen, vastuineen ja velvollisuuksineen
 • Kattava paikan päällä tehty kohdekohtainen riskien arviointi ja turvallisuustoimien suunnittelu
 • Organisaation koko leikki- ja lähiliikuntapaikkaomaisuutta koskeva tarkastus- ja huoltosuunnitelma
 • Kaikkien leikki- ja lähiliikuntapaikkaomaisuutta koskevasta toiminnasta syntyvien kirjallisten dokumenttien käsittely, tallentaminen ja hyödyntäminen

Turvallisuusasiakirja räätälöidään asiakasorganisaation palvelun (leikki-, skeitti- ja lähiliikuntapalvelut sekä uimarantapalvelut) laatuun ja määrään nähden tarkoituksenmukaiseksi. Järjestelmän laadintapalvelu sisältää tarvittaessa myös laissa vaaditun henkilökunnan perehdytyksen järjestelmän riittäväksi sisäistämiseksi.

Asiakirjan laadinta on yhteistyötä työn tilaajan ja koko sen ylläpito-organisaation kanssa. Asiakirjakokonaisuuden laadinnan ja siihen liittyvän perehdytyksen tarkoituksena on kirkastaa koko kunnossapito-organisaatiolle kokonaiskuva omaisuuden ylläpidosta, riskienhallinnasta sekä kehittämistarpeista.

Järjestelmän laadinnan ja siihen kouluttautumisen kautta jokainen henkilö tietää entistä tarkemmin tehtävänsä, velvollisuutensa ja toimintavaltuutensa sekä ymmärtää kokonaiskuvan. Näin ylläpito-organisaation työ kehittyy entistä sujuvammaksi. Puutteisiin osataan puuttua jo ennakolta, virheitä syntyy vähemmän ja palvelun käyttäjien turvallisuus lisääntyy. Myös työn tilaajan mahdolliset rakennuttamis-, suunnittelu- ja rakentamisorganisaatiot sitoutetaan tähän kokonaisuuteen.

Lisää aiheesta: www.tukes.fi (hakusanaksi turvallisuusasiakirja)

- Eräpäivä oli 30.6.2012

Käyttöönottotarkastus

Palvelu sisältää uuden tai saneeratun leikki- skeitti- ja lähiliikuntapaikan kokonaisvaltaisen käyttöönottotarkastuksen ennen kohteen käyttönottoa. Kirjallinen kuvallinen raportti kuuluu hintaan, johon sisältyy automaattisesti mahdollisten puutteiden riskitason arviointi. Palvelu ei sisällä putoamisalustojen HIC-testiä.

- Ettei eletä harhassa

Turva- ja vuositarkastukset

Palvelu sisältää olemassa olevan leikki- skeitti- ja lähiliikuntapaikan kokonaisvaltaisen turvatarkastuksen kirjallisen raportin kera. Raportti sisältää mahdolliset turvallisuuspuutteet ja niiden riskitason arvioinnin sekä niin haluttaessa korjausehdotukset. Palvelu ei sisällä putoamisalustojen HIC-testiä. Palvelu voidaan ulottaa myös koko organisaation leikkipaikkaomaisuuteen. Myös Standardin SFS EN 1176-7 mukainen vuositarkastus kuuluu yrityksen palvelutarjontaan

- Tiedät missä mennään

HIC-testauspalvelu

HIC testauksella (Head Injury Criteria) voidaan selvittää minkä tahansa putoamisalustan iskunvaimennuskyky. Erityisen suurta kiinnostus on ollut valettuja kumialustoja kohtaan, jotka Viherympäristöliiton alainen Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuuslautakuntakin suosittelee testaamaan käyttöönottotarkastuksen yhteydessä. Olen testannut kaikkia käytössä olevia putoamisalustatyyppejä ja tulokset ovat olleet usein yllättäviä - molempiin suuntiin. Kartoitetaan yhdessä alustojenne mittaustarve ja räätälöidään siitä sopiva kokonaisuus.